Prețurile sunt exclusiv pentru EXPORT

(valută străină) 

Prețurile cofrajelor sunt pentru R. Moldova 

(valută națională)